Breaking News

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ3 Admission สมัครในระบบ mytcas โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2567

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 : วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS :  ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จำนวนรับ ปี65 135 ที่นั่ง ปี66 385 ที่นั่ง ปี67 210 ที่นั่ง ,

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวนรับ  2 ที่นั่ง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนรับ ปี65และ66 220 ที่นั่ง ปี67 230 ที่นั่ง , คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับ ปี65 160 ที่นั่ง ปี66-67 110 ที่นั่ง , คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จำนวนรับ ปี65 290 ที่นั่ง ปี66 460 ที่นั่ง ปี67 230 ที่นั่ง,

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ ปี65 30 ที่นั่ง ปี66-67 20 ที่นั่ง , คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ ปี65 45 ที่นั่ง ปี66 55 ที่นั่ง ปี67 90 ที่นั่ง , คณะแพทยศาสตร์ จำนวนรับ ปี65 5 ที่นั่ง ปี66-67 10 ที่นั่ง, คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ ปี65 80 ที่นั่ง ปี66 70 ที่นั่ง ปี67 50 ที่นั่ง, คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวนรับ ปี65 60 ที่นั่ง ปี66 70 ที่นั่ง ปี67 100 ที่นั่ง , คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ปี65 125 ที่นั่ง ปี66 105 ที่นั่ง ปี67 160 ที่นั่ง

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวนรับ ปี65 65 ที่นั่ง ปี66 30 ที่นั่ง ปี67 50 ที่นั่ง, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 65 75 ที่นั่ง ปี66 105 ที่นั่ง ปี67 90 ที่นั่ง, คณะศิลปศาสตร์ จำนวนรับ ปี65 125 ที่นั่ง ปี66 90 ที่นั่ง ปี67 120 ที่นั่ง,

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนรับ ปี65-66 50 ที่นั่ง ปี67 60 ที่นั่ง , คณะสหเวชศาสตร์ จำนวนรับ ปี65 86 ที่นั่ง ปี66-67 40 ที่นั่ง, คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับ ปี65-66 245 ที่นั่ง ปี67 165 ที่นั่ง

 

วิทยาลัยการศึกษา จำนวนรับ ปี65-66 170 ที่นั่ง ปี67 190 ที่นั่ง

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปี65 2,109 ที่นั่ง ปี66  2,216 ที่นั่ง ปี67 รอประกาศ จำนวนรับจะมีการอัพเดทหลังเคลียริ่งเฮาส์ ครั้งที่ 2

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติอื่น ตามต่อระเบียบการ

*พยาบาล ไม่กำหนดแผนการเรียน ขอแค่เรียนสายสามัญพอ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คะแนนสอบตามด้านบน

 

5.ค่าสมัครสอบ

ค่าสมัคร ปี67 รอประกาศความชัดเจนอีกครั้ง 

 

ค่าสมัคร ปีก่อนๆ

อันดับ 1 150 บาท

อันดับ 2 200 บาท

อันดับ 3 250 บาท

อันดับ 4 300 บาท

อันดับ 5 400 บาท

อันดับ 6 500 บาท

อันดับ  7 600 บาท

อันดับ 8 700 บาท

อันดับ 9 800 บาท

อันดับ 10 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ3 Admission ม.พะเยา <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร mytcas รอบที่3 admission <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

รวมเกณฑ์ มหาวิทยาลัย เปิดรับ รอบ 3 ด้านล่าง

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

รวม เกณฑ์คัดเลือก จำนวนรับ TCAS67 รอบ3 Admission ทั่วประเทศ

 

เปิดทั่วประเทศ

รอบ 3 Admission สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 67

รอบ 3 Admission กลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท 67

 

ภาคเหนือ

รอบ3 Admission ม.พะเยา 67          

รอบ3 Admission ม.แม่ฟ้าหลวง 67

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกอ่านที่นี่ <<

 

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกอ่านที่นี่<<

 

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รอบ 3 Admission ม.กาฬสินธุ์ 67

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

                                                                                             

รอบ 3 Admission ม.ขอนแก่น67

รอบ3 Admission ม.มหาสารคาม 67 

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

                                                    

รอบ 3 Admission วพบ นครพนม 67       รอบ 3 Admission ม.เทคโนโลยีสุรนารี 67

 

 

 

  รอบ3 Admission ม.นครพนม 67       รอบ3 Admission ม.อุบลราชธานี 67 รอประกาศ

 

รอบ 3 Admission ราชมงคลอีสาน ทุกวิทยาเขต 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 

รอบ 3 Admisison มรภ.นครราชสีมา 67

*หลายสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Leve

 

 

ภาคกลาง

                                                         

รอบ 3 Admission กาชาด 67          รอบ 3 Admission จุฬาภรณ์ 67

                                      

รอบ 3 Admission จุฬา 67     รอบ 3 Admission มก. 67

                                                     

รอบ3 Admission ม.นวมินทราธิราช67        รอบ3 Admission ม.ธรรมศาสตร์ 67

 

 

                         

รอบ3 Admission มศว 67            รอบ3 Admission  ม.ศิลปากร 67

 

                                   

รอบ3 Admission ม.มหิดล 67     รอบ 3 Admission พระนครเหนือ 67

 

รอบ3 Admission มจธ 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 

 รอบ3 Admission ลาดกระบัง 67

 

 

ภาคตะวันออก

 

รอบ3 Admission ม.บูรพา67

 

ภาคใต้

 

                                   

รอบ 3 Admission มนร.67    รอบ 3 Admission ม.ทักษิณ 67

รอบ3 Admission ม.วลัยลักษณ์ 67 รอประกาศ    รอบ3 Admission ม.สงขลานครินทร์ มอ 67

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0