Breaking News

TCAS64 รอบที่3 Admission1 และ Admission2 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบที่3 admission 1 และ admission 2 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่3 Admission มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2564

 

อัพเดทการปรับจำนวนรับใหม่

รอบที่ 3 Admission1

 

รอบที่3 Admission2

 

กำหนดการรับสมัคร 

  • ประกาศรับสมัคร : วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564
  • ประกาศผล :ครั้งที่ 1 วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 และ ครั้งที่ 2 1 มิถุนายน 2564
  • ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1  วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 2 อัตโนมัติ
  • สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชา แพทยศาสตร์ กายภาพอุปกรณ์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สาขาวิชา ฉุกเฉินทางการแพทย์

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา แพทยศาสตร์

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยวิทยา่ศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

สาขาวิชา แพทยศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ ฉุกเฉินทางการแพทย์ ความผิดปกติของการสื่อความหมาย

 

คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์   คณืตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ)  วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ) ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมาโน (นานาชาติ)  ชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล(นานาชาติ)

 

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

คณะกายภาพบำบัด

สาขาวิชา กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด

 

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาวิชา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ,หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต /มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรนานาชา

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา ,การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ,วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมชีวการแพทย์,วิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม  วิศวกรรมโยธา

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์  ธรณีศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ,บัญชีบัณฑิต

 

วิทยาลัยราชสุดา

หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาของคนหูหนวก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา หูหนวกศึกษา วิชาเอกออกแบบเชิงพาณิชย์ ล่ามภาษามือไทย

 

วิทยาลัยศาสนศึกษา

สาขาวิชา ศาสนศึกษา

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

สาขาวิชาธารณสุขชุมชน ,การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม,ปราชญ์เปรื่อง

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ เกษตรศาสตร์ นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ

 

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอบที่3 admission1  จากเดิม 1,985 ที่นั่ง เป็น 2,090 ที่นั่ง

รอบที่3 admission2  จากเดิม 750 ที่นั่ง เป็น 830 ที่นั่ง

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบที่3 admission1 

 

รอบที่3 Admission2

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางจำนวนรับ TCAS 64 รอบที่3 admission1 มหาวิทยาลัยมหิดล   <<คลิกอ่านที่นี่>>

ตารางจำนวนรับ TCAS 64 รอบที่3 admission2 มหาวิทยาลัยมหิดล<<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS64 รอบที่3 admission1 และ 2   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *