Breaking News

รวมTCAS65 แพทย์ ทันตะ เภสัช ที่เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา2565

มาแล้วจ้า รวมรับตรง TCAS65 แพทย์ ทันตะ เภสัช ที่เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา2565 มีหลายที่กำลังจะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้ และเปิดรับสมัครแล้วก็มี

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รวมTCAS65 แพทย์ ทันตะ เภสัช ที่เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา2565

 

จะมีการอัพเดทเรื่อยๆ อาจจะไม่ครบทุกสถาบันนะ

 

เปิดรับสมัครแล้ว

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา ม.แม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รับตรง65 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 4 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบที่2 โควตา จุฬา-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

TCAS65 ทุกรอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

กำลังจะมีการเปิดรับสมัคร เร็วๆนี้

 

TCAS รอบ 2 โควตา กำลังจะมีการเปิดรับสมัคร เร็วๆนี้่

 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

TCAS65 รอบ1 และ รอบ2 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

TCAS65 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

TCAS รอบ 3 Admission กำลังจะมีการเปิดรับสมัคร เร็วๆนี้

รอบที่3 Admission มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

TCAS65 ทุกรอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

TCAS65 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ทุน รอบ3 Admission วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

กสพท 65 กำหนดการสอบ จำนวนรับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย <<คลิกอ่านที่นี่>> 

*หมดเขตสมัครวิชาเฉพาะแล้ว

 

 

ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS

รอบ1 แพทย์ ทันตะ พยาบาล เภสัช มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2565 <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

รับตรง65 เภสัช พยาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

 

หมดเขตแล้ว

รอบ1 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

รอบ1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย TCAS65  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

รอบ1 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>  

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

TCAS65 รอบ1 และ รอบ2 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

รอบ1 Pofortfolio มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบที่1 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

TCAS65 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

TCAS65 ทุกรอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1/2 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

 

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *